III. Vajdasági Gyermek Szólótáncverseny – versenykiírás

Nevezési űrlap letöltése

Vajdasági Gyermek Szólótáncverseny Szabadka, 2015 Versenykiírás

Szervező:
TALENTUM Tehetséggondozó Művészeti Egyesület
24000 Szabadka, Temerin utca 6.
Tel.: +381 64 146 20 52
Email: roland.brezovszki@gmail.com

Időpont:
2015.november 14. szombat

Helyszín:
Szabadka-Gyermekszínház

A verseny célja:
– A jelentkezők ismeretének elmélyítése a Kárpát-medence magyar néptánc kultúrájában, továbbá alkalmat teremteni a képességek fejlesztésére.
– Motiválni a tanulókat koruknak megfelelő tánctechnikai ismeretek elsajátítására, improvizációban történő megmutatására.
– A szólótáncos színpadi verseny mellett lehetőséget biztosítani a mélyebb ismeretek megmutatására a szöveges ismeretterjesztő konferálásban (folklorisztikai ismeretek a választott táncból néhány mondatban)

A verseny anyaga: szabadon választott táncok

A verseny jellege: gyakorlati és elméleti

A verseny fordulói: egy forduló, tartományi szinten meghirdetett

Jelentkezés: a fentebb linkelt jelentkezési lapon

A verseny kategóriái:
a) szóló: csak fiúk nevezhetnek
b) páros: egy fiú és egy lány, vagy két lány versenyezhet együtt

Korcsoportok: általános iskolás korú gyermekek jelentkezhetnek

A verseny követelménye:
A versenyszámok az életkornak megfelelő tánctechnikai tudással, a választott táncra jellemző motívumkészletből építkező, a kiírt időtartamban, koreográfiai elemeket nélkülöző, stílusosan előadott, improvizáció.
A tánchoz fűződő folklorisztika ismerete, annak megfelelő összefoglalása és ismertetése szóban.

A táncok időtartama: minimum 1,5; maximum 3 perc (kortól függően)

A verseny értékelési szempontjai és díjai:
A Kárpát-medencei táncokból választott versenyprodukciókban figyelembe kell venni a versenyző életkori sajátosságait. Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett táj táncéletének, táncos szokásainak tudatos alkalmazására.
1. Formai elemek: a rendelkezésre álló tér kitöltése, betáncolása, különböző irányok alkalmazása;
2. Motivikai elemek: a motivikai elemek, illetve motívumalkotás képességének megjelenése, variálhatóság;
3. Párkapcsolat: együtt táncolás, az előadott táncra jellemző mozdulatüzenetek ismerete (küldése, fogadása, a megfelelő reakciók megjelenése: a pár gondolatának elfogadása, megvalósítása, vagy visszautasítása, a játékosság megjelenése), az improvizáció közös megalkotása. Eszközhasználat: különböző fogásai, használatának gazdagsága (elhelyezése az eszközre jellemző módon, földön, kézben, fejen, stb.)
Szóló elemek: dinamikai-, ritmikai-, plasztikai (gesztusok, testfelületek jellemző alkalmazása, lehetséges variációi) díszítő elemek alkalmazása;
4. A táncra jellemző tánctechnikai elemek megvalósítása
5. Improvizáció: a lehetséges elemek spontán alkalmazása, a tánc előadása egyéni ötletekkel, a versenyző személyiségére jellemző módon;
6. Stílus: az adott táncra általánosan jellemző, de egyéni előadás;
7. Előadásmód: oldott előadás, mely meggyőző a tánc ismeretéről, szeretetéről, kapcsolatteremtési képesség (párral, zenekarral, közönséggel, eszközzel), játékosság.

Az ismeretterjesztő konferálásban: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli.
– A néprajzi behatárolása a választott táncnak (dialektus, néprajzi népcsoport, ~ tájegység, ~ kistáj, esetleg falu),
– A viselet legjellemzőbb részeinek kiemelése,
– A tájegységre jellemző táncfolklorisztikai vonatkozás bemutatása

Zenekari kíséret: Versenyezni csak élő zenei kísérettel lehet. A táncokat központi zenekar kíséri, melyről a szervezők gondoskodnak. A benevezést követően a szükséges elérhetőségeket a szervező megadja.

Díjazás:
I. II. III. helyezés

A zsűri a legjobban teljesítő versenyzőket különdíjban részesíti.

A nevezési és részvételi díjak: Nevezési díj NINCS.

A versenyzők útiköltsége, valamint a kísérők utazási költsége a nevezőt terheli.