Rólunk

Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud.” /Kodály Zoltán/

A Talentum 2013 januárjában alakult azzal a céllal, hogy elsődleges célunkon a Magyar folklór tanításán túl, szélesebb művészeti palettán ismertessük meg a gyermekekkel, ifjúsággal az előadóművészetek egyéb ágait is, mint amilyen az ének, a zene, a tánc, a színjátszás és a drámajáték.

Az Egyesület elsődleges szempontja, hogy a művészetoktatás a maga sajátos, speciális eszközeivel érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalúan művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Egyesületünk céljai sorában kiemelt helyet foglal el térségünk tanulóinak művészeti nevelése. A művészetoktatási képzés keretén belül négy művészeti ágban (zeneoktatás, táncoktatás, színjátszás és iparművészet) kínálunk lehetőségeket a művészetek iránt érdeklődő, tanulni vágyó fiatalok számára 4 éves kortól 26 éves korig. Ezen szakok oktatása bár külön foglalkozások keretén belül történik, mégis egységes népművészetet eredményez. Arra törekszünk, hogy Egyesületünk minden tagja saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jusson. Feladatunknak tekintjük, hogy minden gyermek egyéniségét tiszteletben tartsuk.
Meggyőződésünk, hogy új módszerrel, a tanítási reformokat követve és alkalmazva, a művészeti ágak olyan egységét tudjuk majd megvalósítani a gyerekekkel és az ifjúsággal, ahol nem csak a mozgásban, hanem a kézművesség terén és verbálisan is erősíthetjük a kifejezőkésségüket! Ily módon kívánjuk erősíteni az önbizalmukat, identitástudatukat, alakalmazkodó késségüket, és befogadó készségüket. Tagjainkat segítjük abban, hogy megtalálják és ápolják kultúrájukat, vállalják identitásukat, és másoknak is megmutassák közösségük kulturális értékeit, majd végső célként ez a segítség nem az oktató-tanuló horizontális viszonyrendszerében valósul csak meg, hanem a tagok egymás közötti kapcsolatnak alapjait képezi majd.
Egyesületünk programjában a gondozás módszerét alkalmazzuk: kis-, nagy-, és felnőtt csoportban végzünk kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozásokat, kiemelten projekt módszer segítségével.

Korcsoportok:

 • Óvodás csoport
 • Általános iskolás csoportok
 • Ifjúsági csoport

Feladataink:

• Felismerni a kreatív gyermekeket
• Ösztönözni, motiválni kreativitásukat
• Kielégíteni megismerési, elfogadási, alkotási, biztonsági szükségleteiket:
• Önmagára találtatás, hogy megbirkózzon a feladatok sokszínűségével
• Elkallódás elhárítása
• Harmonikus fejlesztés
• Segíteni őket a különböző helyzetekben
• Az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket

A kreativitás területei:

• Zenei hallás, ritmusérzék, hangterjedelem
• Anyanyelv-kommunikációs képesség
• Testi ügyesség, tánc-harmonikus mozgás
• Kiemelkedő szociális képesség, vezetői képesség

Éves programjaink között szerepel:

• Közös kirándulások szervezése
• Koncertek látogatása
• Kézműves foglalkozások
• Táncházak szervezése
• Szemléken, versenyeken, fesziválokon való részvétel itthon és külföldön

Egyesületünk megalakulása óta számos regionális szintű rendezvénynek, találkozónak, versenynek alapítója, lebonyolítója. Rendezvényeinket a legmagasabb művészeti színvonalon, és a régió lakóságának legnagyobb mértékű bevonásával tartjuk meg, amik a legnagyobb elismerést váltják ki úgy a szakma, mint a közönség körében.

Rendezvényeink:

 • Művészetek otthona, otthon a művészetekben (ismeretterjesztő program)
 • Vajdasági Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny
 • Talentum néptánc és népzenei tábor
 • TALENTUM – képzés (Vajdasági néptánc-előadóművészi képzéssorozat)
 • Palicsi Magyar Sokadalom
 • Magyar Karácsony
 • Táncházak a Talentumban

Rendezvények, amelyek szakmai partnere a Talentum Egyesület::

 • Koreográfia 024 – Nemzetközi koreográfus verseny (szakmai partner)
 • Népzenei tanoda (szakmai partnere)
 • Régi Mesterségek Ünnepe
 • Tárgyalkotó kézműves tábor

Egyesületünk művészeti vezetői:
Brezovszki Tamara és Brezovszki Roland

A tehetségfejlesztő csapat tagjai:
Néptánc: Brezovszki Tamara, Brezovszki Roland, Baranyi Annamária, Ledenyák Lea, Arnold Zsófia, Mester Szabolcs, Sikentáncz Szilveszter, Farkas Tamás, Farkas Ágnes, Fundák Kaszai Lili, Fundák Kristóf, Németh Antal, Gál Nóra, Módos Máté, Módosné Almási Berta, Józsa Tamás, Marossy Gerda
Népzene: Pál István Szalonna, Boda Gellért, Juhász Gábor, Kelemen Zsolt, Szabó András, Boda Márton, Hardi Klem Katalin
Rendezés: Kálló Béla
Reklám és propaganda: Baráth Attila

Együttműködő partnereink:
Szabadka Város, Magyar Nemzeti Tanács, Vajdasági Magyar Szövetség, Szabadkai Zeneiskola, Kosztolányi Dezső Színház, Szabadkai Népszínház, Szabadkai Gyermekszínház, valamint a palicsi, oromi, hajdújárási, bácsfeketehegyi, bácskossuthfalvi, óbecsei egyesületek

Szakmai partnereink:
Hagyományok Háza (Budapest), Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület (Budapest), Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (Szabadka), Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta)

Mottó:
Erős egyéniségek az erős közösségért! Hisszük és valljuk, hogy mind a hagyomány, mind pedig a nemzet alappillére a közösség. Ezeken az alapokon állva lehet (és érdemes) a hagyományaihoz hű és egyben kreatív egyéniségeket formálni, a közösségnek felnevelni!

Helyszín:
24000 Szabadka, Arsenija Čarnojević utca 2.

A Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület programjait, közérdekű információit megtalálhatják Facebook oldalunkon.