II. Vajdasági Gyermek Szólótáncverseny – versenykiírás

Versenykiírás

Rendező:

TALENTUM Tehetséggondozó Művészeti Egyesület                              24000 Szabadka, Temerin utca 6.
Tel.: +381 64 146 20 52
Email: roland.brezovszki@gmail.comtalentumtme@gmail.com

Időpont:

2014. 11. 08. szombat
16:00 óra

Helyszín:

Szabadkai Gyermekszínház

Nevezési határidő:
2014. november 1.

Nevezési lap letöltése itt.

Vajdasagi Gyermek Szolotancverseny 2014 v2

A verseny célja:

 • A jelentkezők ismeretének elmélyítése a Kárpát-medence magyar néptánc kultúrájában, továbbá alkalmat teremteni a képességek fejlesztésére.
 • Motiválni a tanulókat koruknak megfelelő tánctechnikai ismeretek elsajátítására, improvizációban történő megmutatására.
 • A szólótáncos színpadi verseny mellett lehetőséget biztosítani a mélyebb ismeretek megmutatására a szöveges ismeretterjesztő konferálásban (folkorisztikai ismeretek a választott táncból néhány mondatban)

A verseny anyaga: Szabadon választott táncok.

A verseny jellege: Gyakorlati és elméleti

A verseny fordulói: Egyforduló, tartományi szinten meghirdetett

A verseny kategóriái:
a) szóló: csak fiúk nevezhetnek
b) páros: egy fiú és egy lány, vagy két lány versenyezhet együtt.

Korcsoportok: Általános iskolás korú gyermekek jekentkezhetnek

 A verseny követelménye: A versenyszámok az életkornak megfelelő tánctechnikai tudással, a választott táncra jellemző motívumkészletből építkező, a kiírt időtartamban, koreográfiai elemeket nélkülöző, stílusosan előadott, improvizáció.

A tánchoz fűződő folklorisztika ismerete, annak megfelelő összefoglalása és ismertetése szóban.

 A táncok időtartama: minimum 1.5,  maximum 3 perc (kortól függően)

 A verseny értékelési szempontjai és díjai:

A Kárpát-medencei táncokból választott versenyprodukciókban figyelembe kell venni a versenyző életkori sajátosságait. Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett táj táncéletének, táncos szokásainak tudatos alkalmazására.

 1. Formai elemek: a rendelkezésre álló tér kitöltése, betáncolása, különböző irányok alkalmazása;
 2. Motivikai elemek: a motivikai elemek, illetve motívumalkotás képességének megjelenése, variálhatóság;
 3. Párkapcsolat: együtt táncolás, az előadott táncra jellemző mozdulatüzenetek ismerete (küldése,     fogadása, a megfelelő reakciók megjelenése: a pár gondolatának elfogadása, megvalósítása, vagy        visszautasítása, a játékosság megjelenése), az improvizáció közös megalkotása.
  Eszközhasználat: különböző fogásai, használatának gazdagsága (elhelyezése az eszközre jellemző módon, földön, kézben, fejen, stb.)
  Szóló elemek: dinamikai-, ritmikai-, plasztikai (gesztusok, testfelületek jellemző alkalmazása, lehetséges variációi) díszítő elemek alkalmazása;
 4. A táncra jellemző tánctechnikai elemek megvalósítása
 5. Improvizáció: a lehetséges elemek spontán alkalmazása, a tánc előadása egyéni ötletekkel, a versenyző       személyiségére jellemző módon;
 6. Stílus: az adott táncra általánosan jellemző, de egyéni előadás;
 7. Előadásmód: oldott előadás, mely meggyőző a tánc ismeretéről, szeretetéről, kapcsolatteremtési képesség   (párral, zenekarral, közönséggel, eszközzel), játékosság.

Az ismeretterjesztő konferálásban: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli.

 • A néprajzi behatárolása a választott táncnak (dialektus, néprajzi népcsoport, ~ tájegység, ~ kistáj, esetleg falu),
 • A viselet legjellemzőbb részeinek kiemelése,
 • A tájegységre jellemző táncfolklorisztikai vonatkozás bemutatása,

 Zenekari kíséret: Versenyezni csak élő zenei kísérettel lehet. A táncokat központi zenekar kíséri, melyről a rendezők gondoskodnak. A benevezést követően a szükséges elérhetőségeket a rendező megadja.

 Díjazás:    I, II, III. helyezés
A zsűri a legjobban teljesítő versenyzőket különdíjban részesíti.

 A nevezési és részvételi díjak :
Nevezési díj NINCS. A versenyzők  útiköltsége, valamint a kísérők utazási költsége a nevezőt terheli.